KHÓI THU… .

  0
  9
  khói thu nẻo trắng dặm phương

  chiều mơ hồ bước ngập sương lối về
  nghe thiên lý nổi tư bề
  chốn mây nước đã ê hề màu xưa
  gió lên trời cũ buồn đưa

  khói thu khóe ướt gọi mưa hạt sầu

  miên khê bóng thắp tháp lầu
  rưng rưng chuông gõ nguyện cầu lứa đôi
  nỗi đầu nguồn lạnh chia phôi
  niềm sông ngày tháng mục trôi cuối ngàn

  khói thu rêu lá xương tàn

  rụng dăm ba mộng cội hoàng hoa sân
  men đông cánh ủ lâng lâng
  tây môi cạn uống nhớ bâng khuâng dường
  trăm năm thuyền mạn hồ trường

  nhân gian tình sóng vô thường khói thu… .