GIÁO DỤC LỤN BẠI

0
15
Xem clip, thấy loạn hết rồi, cô trò đánh nhau như bạn bè, không còn khái niệm tôn ti, phép tắc.

Huỳnh Thị Tố Nga

Cách đây không lâu, tôi có bài viết nói về vấn nạn giáo dục hiện nay đang lộng quyền và mất dạy, thế là mấy trang báo, blog của đảng nhảy vào công kích, họ nói tôi đang bôi nhọ ngành giáo dục. Bôi nhọ kiểu gì khi thực tế còn nặng nề hơn những gì tôi đã phản ánh trong một bài viết ngắn. 

Nay lại có thêm những clip trên mạng xã hội, vấn nạn giáo dục tiếp diễn càng nghiêm trọng hơn. Xem clip, thấy loạn hết rồi, cô trò đánh nhau như bạn bè, không còn khái niệm tôn ti, phép tắc. 

Tại sao lại như vậy? Phải chăng một ngày một bữa mà xảy ra các vấn nạn này, tất nhiên là không, nó phải tích tụ thời gian dài, lỗ hổng giáo dục ngày càng to ra rồi vỡ toang. Có phải chúng ta im lặng, chưa từng phản hồi nền giáo dục sai mục đích, sai con đường này chăng? Tất nhiên, cũng là không, đã lên tiếng quá nhiều nhưng hầu như không có kết quả. 

Cá nhân tôi, hầu như đã phản ánh rất nhiều về nền giáo dục trong nhiều năm qua, nhưng thay vì tiếp thu, sửa chữa thì những bộ ngành liên quan họ cứ lờ đi, cứ theo chương trình giáo dục kiểu tuyên truyền, bảo vệ lợi ích của đảng là trên hết. Giáo dục như thế nào khi những đứa trẻ từ khi học mầm non đã bắt đầu dạy cho nó về lãnh tụ, tôn sùng lãnh tụ khi nó còn chưa biết chút gì, qua những bài thơ, những bài hát, nhưng không thấy dạy về lễ nghĩa, đạo đức.

Dạy lễ nghĩa thế nào khi càng về sau này, lớp giáo viên trẻ còn không có nền tảng về đạo đức thì lấy gì dạy cho học sinh. Ngoài kiến thức chuyên môn, giáo viên kiêm luôn nhiệm vụ tuyên truyền viên cho đảng như những ngành nghề khác, những môn học cần thiết cho sự khai phóng tinh thần, sự tự chủ nhân cách là xa xỉ trong chương trình giáo dục của Việt Nam. 

Học sinh đang thiếu phẩm chất của trẻ con, mất sự ngây thơ và càng ngày càng tàn nhẫn trong cách đối xử với bạn bè cùng trang lứa. Lỗi ở chúng chăng? Chỉ một phẩn, tuổi trẻ nhân cách ảnh hưởng lớn nhất từ giáo dục gia đình và trường học, mà trường học quan trọng nhất, vì phần lớn thời gian học sinh học ở trường, nhà trường là nơi có trách nhiệm lớn nhất trong việc định hướng kiến thức và nhân cách cho học sinh. Thế nhưng, cái gốc chương trình giáo dục đã không văn minh, người làm nghề dạy học đã không đủ phẩm chất thì dạy thế nào? 

Khi chính sách giáo dục vẫn còn muốn ngu dân với sự tuyên truyền chính trị ngu muội cho học sinh, thui chột tinh thần khai phóng con người thì mong gì thấy được nền giáo dục văn minh. Một nền giáo dục không thể đào tạo ra lớp giảng viên, giáo viên có phẩm chất nhân bản, văn minh thì làm sao dạy được cho học sinh điều tương tự. 

Giáo dục là cái gốc, con người lụn bại thì quốc gia lụn bại, tội lỗi này nhà cầm quyền phải chịu trách nhiệm.

HUỲNH THỊ TỐ NGA 

Dec 5, 2023