Công dân Mỹ kêu gọi TT Trump: Dự APEC nhưng tẩy chay TP Đà Nẵng và Sun Group

0
0