Côn đồ được bảo kê của lực lượng công an Nghệ An phá nhà anh Phong.

0
68
Bạch Hồng Quyền

Video một người dân ghi lại cảnh côn đồ được bảo kê của lực lượng công an Nghệ An phá nhà anh Phong và một nhà người dân khác.

Phúc niễng đi Mẽo gặp Trump nhưng ở nhà quân Trọng lú nó hoành hành, phá hoại như này thì sao vay mượn hay xin được gì đây.

 

Video một người dân ghi lại cảnh côn đồ được bảo kê của lực lượng công an Nghệ An phá nhà anh Phong và một nhà người dân khác.Phúc niễng đi Mẽo gặp Trump nhưng ở nhà quân Trọng lú nó hoành hành, phá hoại như này thì sao vay mượn hay xin được gì đây.

Posted by Bạch Hồng Quyền on Wednesday, May 31, 2017