Chính phủ của Thủ tướng Phúc rất kiến tạo

0
960
Đường Văn Thái

29 Tháng 5

Chính phủ của Thủ tướng Phúc rất kiến tạo
Bước ngoặt phá thành hồ thật tuyệt vời. Với bao nhiêu năm nung nấu kiến thức trên giảng đường Đại học Kỹ thuật Magdeburg, Cộng hòa Dân chủ Đức.

Nay Tiến sĩ ngành Điều khiển học mới có cơ hội phát triển ưu việt. Thật là vi diệu

Tôi bỏ phiếu ủng hộ cách làm của anh Nhân ba la ba la

https://m.dantri.com.vn/xa-hoi/bi-thu-nguyen-thien-nhan-neu-chuyen-doi-1-3-dat-nong-nghiep-gdp-thanh-pho-tang-273-lan-20170528152114824.htm