CHÍ TÔN

0
4
Nhà báo Việt Nam Nguyễn Lân Thắng được chiếu vào ngày 9 tháng 7 năm 2017, đang xem một nhóm các nhà bất đồng chính kiến chơi một trận bóng đá ở Hà Nội. Thăng bị bắt vào tháng 7 năm 2022 và đang bị xét xử về tội chống nhà nước vào tháng 4 năm 2023. (AFP/Hoàng Đình Nam)

Le Thanh Truong

25 tháng 8, 2022

tôi ngày ngày đi uống cafe

ngồi nhịp chân nhìn người qua phố

tôi bỏ tù trang

tôi đến sở làm

nhận lệnh sếp

sai phái mấy đứa nhân viên

tôi bỏ tù thức

tôi lãnh lương

đi mua quà cho con

tôi bỏ tù phương và tư

tôi lướt fb

đăng một cái tút thông minh

tôi bỏ tù tâm và thêu

tôi coi một trận bóng đá

hào hứng bàn thắng vào lưới thái lan

tôi bỏ tù thắng

tôi đưa con đi công viên

âu yếm nhìn nó chơi cầu tuột

tôi bỏ tù thuận

tôi đọc một cuốn sách hay

tâm đắc những điều cao cả

tôi bỏ tù bình

tôi ra quán bia hẹn hò bạn bè

bàn chuyện nước mỹ

tôi bỏ tù dũng và thụy

tôi có rất nhiều quyền năng

tôi có thể bỏ tù cả trăm triệu đứa

và tôi tất nhiên có thể

ân xá cho họ

duy tôi chưa làm

tôi bận

thờ ơ.

https://www.facebook.com/lethanhtruong/posts/pfbid02vPTVgU9t1xPpT4kpVxYHrCLsiDCwxgMXswUSBsUyttRB2KmMwLSfW3iYy9LMcxe4l