Cấm nhãn hàng có nội dung, hình ảnh về tranh chấp chủ quyền

0
83
Điều cấm thể hiện hình ảnh, nội dung liên quan đến tranh chấp chủ quyền của Nghị định 43/2017 khá gây chú ý. Ảnh minh họa: M.T

(TBKTSG Online) – Theo quy định mới nhất về ghi nhãn hàng hóa, doanh nghiệp “không được thể hiện những hình ảnh, nội dung liên quan đến tranh chấp chủ quyền”.

Bên cạnh đó là “các nội dung nhạy cảm khác có thể gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ ngoại giao và thuần phong mỹ tục của Việt Nam”.

Đây là điều cấm được quy định tại khoản 2, điều 18, Nghị định 43/2017/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ 1-6 tới.

Nghị định này nhằm thay thế cho Nghị định 89/2006/NĐ-CP. Và điều cấm kể trên là điểm mới hoàn toàn so với quy định hiện hành.

Tuy nhiên, như thế nào là “hình ảnh, nội dung liên quan đến tranh chấp chủ quyền và nhạy cảm khác có thể gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ ngoại giao và thuần phong mỹ tục của Việt Nam”, không được giải thích cụ thể trong Nghị định 43.

Việc hướng dẫn chi tiết nghị định này được giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện.

Cho đến thời điểm này, thông tư hướng dẫn chi tiết nghị định vẫn chưa được công bố.