Báo cáo về tình hình vi phạm nhân quyền của chính quyền cộng sản Việt Nam.

0
4
Project 88

Mọi người có thể tải bản báo cáo về tình hình vi phạm nhân quyền của chính quyền cộng sản Việt Nam.

Báo cáo bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Bạn nào không truy cập được trang web để tải về, có thể nhắn cho mình, mình sẽ tải về rồi gửi giúp cho bạn qua tin nhắn. Vì trang web này đã bị chặn truy cập ở Việt Nam, nếu các bạn k sử dụng VPN sẽ không truy cập được để tải về.

Trong báo cáo có ý kiến của cựu Tù Nhân Chính Trị Van Hai Nguyen, Ca sĩ Do Nguyen Mai Khoi, và gia đình các Tù Nhân Chính Trị khác như: Thu Đỗ Trịnh Thị Thảo Trịnh Khiêm ,…..

Cám ơn The 88 ProjectGlobal Human Rights Clinic – University of Chicago Law School đã thực hiện bản báo cáo này. 

Link tải bản tiếng Việt:

1- https://the88project.org/wp-content/uploads/2021/10/Final-VNM-version_UPR-Submission-GHRC-The-88-Project_211028-1.pdf

Link tải bản tiếng Anh:

2- https://the88project.org/wp-content/uploads/2021/10/Final-ENG-version_UPR-Submission-GHRC-88-Project-10-28-21-1.pdf

——————

Have you read our latest report yet?

From #censoring social media, police violence, and harassment, to inhumane prison conditions, sham trials, and denying activists access to legal counsel, the Vietnamese government systematically suppresses free speech in Vietnam.

To find out more, take a look at our joint report with Global Human Rights Clinic – University of Chicago Law School into the state of #humanrights in Vietnam.

Source: The 88 Project