5/5/2018 – 4 năm ngày Nguyễn Hữu Vinh bị bắt giam.

0
2064
Vài hình ảnh sau khi bắt khám xét Nguyễn Hữu Vinh và bút lục 1038 trong HS Nguyễn Hữu Vinh lưu trong TANDCC và hiện tại là VKSNDTC
Thị Minh Hà Lê

Hiện trường .

Vài hình ảnh sau khi bắt khám xét Nguyễn Hữu Vinh và bút lục 1038 trong HS Nguyễn Hữu Vinh lưu trong TANDCC và hiện tại là VKSNDTC

Ngày 5/5/2014, gần 30 người mặc quân phục, thường phục ập vào bắt, khám xét Nguyễn Hữu Vinh tại chung cư số 1508, Tòa nhà G03, Khu đô thị Ciputra, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Từ 9h sáng đến 18h. 5 ngày sau gia đình mới nhận được thông báo.
Đọc biên bản bắt, khám, xét trong hồ sơ lưu tại cơ quan tố tụng thấy:
– Máy tính đang online và online trong suốt thời gian khám xét.
– CQĐT đưa Nguyễn Hữu Vinh giam trong phòng ngủ, đóng cửa, có người canh gác, không nhìn thấy mọi hoạt động khám xét bên ngoài, không ngắt nguồn điện, sử dụng tất cả máy tính của ông Vinh, in tài liệu ra từ máy tính của ông Vinh (trích bút lục 1038- HS Nguyễn Hữu Vinh).
– Quá trình mở niêm phong vi phạm luật tố tụng nghiêm trọng: Không tắt điện thoại khi niêm phong, truy intenet bằng máy tính của bị can, không niêm phong 1 cửa khi qua đêm (Bút lục trong hồ sơ phần thẩm vấn)
– Gia đình không nhận được bất kỳ biên bản bắt khám xét khẩn cấp, biên bản thu giữ đồ vật từ cơ quan điều tra.

Vài hình ảnh sau khi bắt khám xét Nguyễn Hữu Vinh và bút lục 1038 trong HS Nguyễn Hữu Vinh lưu trong TANDCC và hiện tại là VKSNDTC

Chứng cứ trong vụ án Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn thị Minh Thuý.
Vi phạm rất nghiêm trọng về thu thập chứng cứ. Các LS đã phân tích, đánh giá và khẳng định : TÀI LIỆU, HỒ SƠ DÙNG LÀM CHỨNG CỨ BUỘC TỘI NÊU TRƯỚC TOÀ KHÔNG PHẢI LÀ CHỨNG CỨ CỦA VỤ ÁN VÌ KHÔNG GHI TRONG BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA, CÁO TRANG VÀ KHÔNG ĐƯỢC NÊU TRONG PHẦN TRANH TỤNG, CHƯA ĐƯỢC KIỂM CHỨNG TRƯỚC TOÀ. Thu thập không đúng quy định của BLTTHS và thông tư liên ngành 10/2012. Quy định thông tư nêu rõ những tài liệu lấy từ máy tính, điện thoại, máy tính bảng,…việc đầu tiên phải rút nguồn điện, không được sử dụng shut down và phải mang về thực hiện đúng qui trình: Lập hội đồng “Mở Niêm Phong“ theo đúng qui định trong thông tư. Tiến hành bắt, khám, xét, các điều tra viên tự tiện ngồi trên máy tính ông Vinh từ 10h sáng đến 6h tối, làm mọi thứ ở đó. LS đã hỏi VKS rằng việc thu thập như vậy thì tài liệu đó có được gọi là chứng cứ không? VKS không trả lời. Ông Vinh cũng trả lời trước tòa là ông không rõ 8 tiếng đồng hồ đó máy tính ở trong tình trạng nào vì mệt và bị giam giữ tại phòng khác. Sau đó, công an đã in ra rất nhiều tài liệu và ông Vinh không kí xác nhận. Khi làm thủ tục “Mở niêm phong“ diễn ra trong trại giam B14 của Bộ công an, ông Vinh tố cáo “Cán bộ điều tra kết nối internet bằng máy tính của ông”, thêm nữa: “Phòng làm việc có 2 cửa mà chỉ niêm phong 1 cửa, còn cửa sau không niêm phong” qua đêm, ngày hôm sau làm tiếp, ông Vinh phản đối và có ghi trong hồ sơ. Vậy tài liệu lấy trong hồ sơ thu thập không đúng qui trình và chưa được kiểm chứng trước toà, không ghi trong kết luận điều tra và cáo trạng, không ghi trong đề nghị truy tố của Viện kiểm sát tối cao không được coi là chứng cứ buộc tội. Không có chứng cứ hợp pháp, không thể kết tội Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thuý.
( Vài hình ảnh sau khi bắt khám xét Nguyễn Hữu Vinh và bút lục 1038 trong HS Nguyễn Hữu Vinh lưu trong TANDCC và hiện tại là VKSNDTC ).

Vài hình ảnh sau khi bắt khám xét Nguyễn Hữu Vinh và bút lục 1038 trong HS Nguyễn Hữu Vinh lưu trong TANDCC và hiện tại là VKSNDTC
Vài hình ảnh sau khi bắt khám xét Nguyễn Hữu Vinh và bút lục 1038 trong HS Nguyễn Hữu Vinh lưu trong TANDCC và hiện tại là VKSNDTC
Vài hình ảnh sau khi bắt khám xét Nguyễn Hữu Vinh và bút lục 1038 trong HS Nguyễn Hữu Vinh lưu trong TANDCC và hiện tại là VKSNDTC
Vài hình ảnh sau khi bắt khám xét Nguyễn Hữu Vinh và bút lục 1038 trong HS Nguyễn Hữu Vinh lưu trong TANDCC và hiện tại là VKSNDTC
Thị Minh Hà Lê