29.06.2017 – Phiên tòa kết án chế độ

0
138
Dân Làm Báo

Vũ Đông Hà (Danlambao) – Khi đưa blogger Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra tòa để “xử tội” bảo vệ môi trường thì bạo quyền cộng sản đã tự kết án họ là thủ phạm hủy hoại môi trường.

Khi kết án công dân yêu nước cầm bảng khẳng định “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”, tập đoàn Ba Đình đã tự kết án chúng là bè lũ bán nước.

Khi kết án nỗ lực lên tiếng về thảm trạng người dân bị chết trong đồn công an, chế độ công an trị đã tự kết án họ là những kẻ thông đồng, dung dưỡng hay trực tiếp gây ra tội ác.

Khi kết án Mẹ Nấm giương cao khẩu hiệu “Bảo vệ ngư dân Việt Nam – China back-off” các thái thú Ba Đình lại tái khẳng định và tự viết bản án cho chính họ: Việt Gian, hèn với giặc ác với dân.

Khi kết án hành động tranh đấu bảo vệ và cải thiện nhân quyền của Mẹ Nấm, đảng và nhà nước cộng sản đã tự kết án họ trước công luận quốc tế: nhà nước CHXHCNVN – một thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ – lại chính là một nhà nước chà đạp nhân quyền.

Tất cả những hành động bảo vệ nhân quyền, bảo vệ chủ quyền, bảo vệ môi trường của blogger Mẹ Nấm cũng như nhiều công dân yêu nước khác đã bị tà quyền cộng sản kết án bằng cụm từ “lợi dụng”.

Lợi dụng bảo vệ môi trường để chống phá nhà nước.

Lợi dụng bảo vệ chủ quyền để nói xấu đường lối, chính sách của đảng.

Lợi dụng bảo vệ nhân quyền để xuyên tạc chế độ.

Tuy nhiên, công an với một bản cáo trạng dài 11 trang đã không đưa ra được một chứng cớ cụ thể nào, một hành động nào của Mẹ Nấm là chống phá chế độ sau khi Mẹ Nấm cầm bảng “Yêu cầu khởi tố Formosa” – trừ khi chủ trương của chế độ là ủng hộ thủ phạm gây ra thảm trạng cá chết hàng loạt.

Cũng không có một hành vi nào của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chống phá chế độ được vạch rõ sau khi blogger này giương cao khẩu hiệu “Cá cần nước sạch – Nước cần minh bạch” – trừ khi chính sách của đảng là cá không cần nước sạch, cá đòi nước sạch là cá phản động và nhà nước cộng sản nhất định phải không minh bạch.

Chỉ một hành vi mà tự nó là thực sự chống phá nhà nước – đó là mặc chiếc áo T-shirt với hàng chữ “Phản đối Trung Quốc thành lập Tp Tam Sa”, là chiếc áo “No-U” – nếu các thái thú Ba Đình tự thú nhận: nhà nước CSVN là nhà nước của Tàu và Hoàng Sa – Trường Sa, biển Đông không thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Ngày 29 tháng 6, 2017 là ngày các cai tù cộng sản mặc áo quan tòa xử án Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Đó cũng là ngày mà đảng và nhà nước CSVN tự kết án họ là một tập đoàn bán nước, hủy hoại môi trường và chà đạp nhân quyền.

28.06.2017