THÔNG TIN : Ra mắt Nhóm Nghiên cứu Thể chế.

0
867
Các thành viên của Nhóm Nghiên cứu Thể chế — cùng với Le Anh Hung, Thuan Van Bui, Pham Xuan và Le Anh Hung.
Logo của Nhóm Nghiên cứu Thể chế.

Kính thưa quý vị!

Sau một thời gian chuẩn bị, cũng như trao đổi bàn bạc, một số anh em chúng tôi xin được thông tin tới quý vị, hôm nay chúng tôi ra mắt Nhóm Nghiên cứu Thể chế. Nhóm Nghiên cứu Thể chế là một nhóm học thuật, chúng tôi tập hợp nhau trên tinh thần học thuật và tập trung nghiên cứu về thể chế dân chủ. Hiện nay nhóm mới chỉ có 4-5 người, trong tương lai sẽ mở rộng, thu nạp thêm các thành viên, trên cơ sở đồng thuận về học thuật. Chúng tôi trân trọng đưa ra Dự án Xây dựng Thể chế Dân chủ để trình bày với giới khoa học, các tổ chức chính trị và toàn thể đồng bào, mong nhận được sự góp ý, chỉ giáo và phản biện từ quý vị.

Thành viên của Nhóm Nghiên cứu Thể chế:

1- Nguyễn Vũ Bình, nhà báo, đại diện Nhóm
Số điện thoại: 0987572844; Email: thanglongdoicho@gmail.com
2- Hà Huy Toàn, nhà nghiên cứu Triết học Chính trị
3- Lê Anh Hùng, nhà báo, dịch giả
Số điện thoại: 01292091829; Email: leanhhung2020@gmail.com
4- Bùi Văn Thuận, giáo viên, thư ký Nhóm

Liên hệ Nhóm:
Nguyễn Vũ Bình, dđ: 0987572844

Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ, cổ vũ của quý vị trong các hoạt động nghiên cứu và trao đổi học thuật của Nhóm.

Nhóm chúng tôi có một trang web để hoạt động, xin được giới thiệu
https://nghiencuutheche.com/

Xin chân thành cảm ơn quý vị!
Trân trọng,

Hà Nội, ngày 09/6/2107
Thay mặt cho Nhóm Nghiên cứu Thể chế
Nguyễn Vũ Bình

Không có văn bản thay thế tự động nào.
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

LEAVE A REPLY