15 C
vietnam
Monday, January 17, 2022

Tag: Tổng thống Nixon

Tổng thống Thiệu năm 1969: Kiên định lập trường giữa thách...

VOA Hoàng Long Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bắt đầu bài diễn văn của mình. Ông biết những điều ông sắp sửa trình bày sẽ khó...

MOST POPULAR

HOT NEWS