22 C
vietnam
Friday, May 20, 2022

Tag: GS. Carl Thayer

Việt Nam sẽ lựa chọn “Tứ Trụ” tại Đại hội 13...

GS. Carl Thayer 2020-05-20 Ai sẽ đủ tiêu chuẩn được lựa chọn vào vị trí lãnh đạo? Tại Đại hội 12, 19 uỷ viên Ban Chấp hành...

Việt Nam sẽ lựa chọn “Tứ trụ” tại Đại hội 13...

GS. Carl Thayer 2020-05-20 Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam (VCP) sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2021, chỉ khoảng 8 tháng...

MOST POPULAR

HOT NEWS