17 C
vietnam
Friday, December 9, 2022

Tag: Cuối tầng địa ngục

Hồi ký tù cải tạo: Từ 15 ngày tới hàng năm

Đỗ Văn Phúc Loanh quanh ở nhà được gần một tháng thì bắt đầu nghe có thông cáo gọi anh em hạ sĩ quan binh...

MOST POPULAR

HOT NEWS