Tác phẩm “Biển chết” của ông họa sĩ tên Nhân và chuyện thưởng, phạt.

0
656
Tác phẩm "Biển chết" của ông họa sĩ tên Nhân vốn đã đoạt giải thuởng hạng ba Cuộc thi sáng tác Mỹ thuật do tỉnh Trà vinh tổ chức. Giải thuởng trị giá hai triệu đồng (VN).
Nhân Tuấn Trương 

Ông Nhân này gốc người Trà Vinh vừa mới lên thành ủy Sài Gòn hôm 23 tháng năm thì có ông Nhân kia, cũng gốc Trà Vinh, vốn là họa sĩ, lại bị hội Văn học nghệ thuật thuộc UBND tỉnh Trà Vinh “kỷ luật”, đúng một tuần lễ sau, ngày 1 tháng sáu. Nguyên nhân bị kỷ luật là vì ông Nhân họa sĩ có vẽ tấm tranh tựa đề “Biển chết”.

Tác phẩm “Biển chết” của ông họa sĩ tên Nhân vốn đã đoạt giải thuởng hạng ba Cuộc thi sáng tác Mỹ thuật do tỉnh Trà vinh tổ chức. Giải thuởng trị giá hai triệu đồng (VN).

Ngoài việc phải trả lại số tiền hai triệu, ông Nhân họa sĩ phải trả thêm 1 triệu hai trăm ngàn (gọi là tiền hỗ trợ kinh phí).

Đọc tờ “quyết định kỷ luật”, thiệt tình tôi không biết ông họa sĩ tên Nhân mắc phải tội gì. Có điều sau khi thuởng ngoạn bức tranh “Biển chết” thì tôi chợt biết ra rằng ông Nhân họa sĩ bị kỷ luật như vậy là nhẹ hều.

Chắc mẻm bức tranh “Biển chết” hàm ý nói về hệ quả của Formosa. Xí nghiệp này đã xả thải gây ô nhiễm biển rộng lớn ở các tỉnh miền trung, từ Nghệ An kéo vào cho tới Huế.

Mà ai cũng biết, nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN đã đổi tên rồi. Từ năm ngoái. Đó là: cộng hòa xã hội chủ nghĩa Formosa.

Ông họa sĩ tên Nhân rõ ràng dùng quyền “tự do ngôn luận chống phá nhà nưóc”. Đáng lẽ phải qui vào tội hình sự điều 258.

Dầu vậy, tôi xin bố cáo ở đây, là tôi muốn đóng tiền phạt giúp cho ông họa sĩ. Số tiền ba triệu hai chắc ông này đã nhậu với bạn bè từ khuya.

Vậy bạn bè ai có quen biết với ông họa sĩ, làm ơn nhắn dùm ông họa sĩ tên Nhân. Bao nhiêu tiền phạt, kể cả tiền nhậu, tôi xin đóng góp.

Còn ông Nhân bí thư thành ủy kia, người đồng hương bị “nạn” như vậy ông thấy sao ?

(hình cóp bên ông Võ Đắc Danh)