MỘT VÀI HÌNH ẢNH BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG NĂM 2007

0
6
MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỦA TÔI NĂM 2007.
Cuộc biểu tình đuợc thực hiện để phản đối Bắc Kinh thành lập thành phố Tam Sa. Cuộc biểu tình này là cuộc biếu tình đầu tiên của sinh viên, trí thức SG sau năm 1975. Cũng chính vì là lần đầu tiên, nên lúc đầu chính quyền thành phố có vẻ lúng túng, họ cho người ra kêu gọi đối thoại, tỏ ra mềm mỏng. Cuộc đối thoại sau cùng dc thu xếp trong hội trường A4, nhà văn hoá thanh niên. Đặc biệt có sự góp mặt của hai ông Tất Thành Cang, Ng Thành Tài, hai vị này giờ trong tù cả.
Trong hình có tấm tranh vẽ tôi thực hiện, sau xong việc tôi tặng lại cho ai đó, ko nhớ nữa.

P/s hối ấy tôi 51kg, ốm nhách.

16-12-2007