ĐỊNH NGHĨA THẾ NÀO LÀ TỔ QUỐC

  0
  827
  Nhà thơ Chiêu Anh Nguyễn.
  Chiêu Anh Nguyễn

  ☘️☘️☘️☘️

  Hãy mở mắt
  canh giữ biên cương này
  Dũng cảm nhìn lại quê hương đây
  Các anh còn mẹ cha
  Còn con gái, con trai
  Người thân ruột rà
  Đang sống trên mảnh đất mà các anh đã quên dần theo từng chỉ thị
  Hãy mở mắt nhìn thật kĩ
  Đâu là quân thù
  Đâu là kẻ dẫm nát từng nấm mồ ông cha
  Đâu là kẻ cõng rắn về nhà
  Rước voi dẫm tan hoang mả tổ
  Các anh hãy nhìn và nhìn cho rõ
  Có kẻ nào yêu quê hương mà quay súng về cửa nhà mình ?
  Ông cha, tiền nhân các bậc vị quốc vong thân
  Anh linh đã thấm vào từng ngọn cây cọng cỏ
  Các vong hồn mang trong thân dòng máu đỏ
  Tên lạc hồng
  Đã ngã xuống ngoài biển đông
  Các bậc thánh nhân đã đổ bao kì công
  Để hôm nay các anh bán rẻ ?

  Từ thượng nguồn
  Núi cao
  Sông sâu
  Biển rộng
  Bốn ngàn năm vun đắp
  Giành lấy từng rẻo đất
  Thương Huyền Trân
  Thương Lý Trần
  Thương những người mang gươm mở cõi
  Thương giống nòi sắp đến lúc diệt vong

  Các anh có nhìn lại những thứ đã làm sau bốn mươi năm ?
  Hay tổ quốc này chỉ là nơi các anh cố công vơ vét ?
  Hay các anh đã nhận bắc phương làm nơi mồ yên mả đẹp ?
  Các anh còn chút lương tri nào để xứng đáng được gọi tên dòng máu Việt
  ?

  CAN
  6-2016