Con sẽ khóc…vì con là con người

0
965
Trương Thị Hà

Con rất buồn khi con không được nói những điều con nghĩ.

Con rất buồn khi con không được làm những điều con muốn.

Hạnh phúc của con không phải là kiếm thật nhiều tiền..

Hạnh phúc của con không phải là lấy được một người chồng đẹp trai, nhà giàu.

Nếu sau này, con có con gái, con chỉ chửi nó khi nó hỗn với con, con chỉ chửi nó khi nó sống không có ý chí và mục tiêu, con chỉ chửi nó khi nó vô cảm với những người xung quanh nó.

Nếu sau này, con có con gái, con sẽ cho phép nó được nói lên những điều nó nghĩ, con sẽ cho phép nó đươc làm những điều nó muốn, con sẽ cho phép nó được lấy một người chồng mà nó yêu thương.

Và con sẽ không bao giờ gọi con gái mình là phản động nếu nó chỉ muốn lên tiếng và hành động để xã hội này được tốt đẹp hơn.

Con tiếc vì con chỉ được sống 1 lần nhưng con sẽ chẳng bao giờ được làm những điều mà con thích.

[…]

Nhưng con không thể giấu nổi cảm xúc này…

Con sẽ khóc…vì con là con người, khi uất giận thì nước mắt sẽ tuôn trào…