TỔ QUỐC VỚI HAI CÂU THƠ CỦA CHẾ LAN VIÊN

  0
  0

  Vũ Thư Hiên 

  Văn Biển (Tạp Bút 1)

  Tôi viết những dòng này với tâm nguyện không để một tấc đất rơi vào tay giặc. 

  Bằng mọi giá, phải giữ lấy đất cho con cháu ta ở (người cao chạy xa bay cao lắm cũng chỉ 5,7 triệu thôi), còn hơn 80 triệu người sẽ ở lại.

  Dường như trước nạn xâm lăng các quan vẫn bình chân như vại, họ không có gì phải lo âu.

  Nhà thơ Chế Lan Viên có hai câu thơ:

  Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở,

  Khi ta đi đất dã hoá tâm hồn.

  Tổ quốc là thế đó. Ở phần tâm linh, tình yêu quê hương đất nước. Các quan thời nay đều có con cái, cháu chắt ếm sẵn ở nước ngoài từ lâu với nhà cửa, biệt thự, cứ thế tha hồ sống, chẳng có chuyện gì phải lo. 

  Lúc đó chỉ còn dân nghèo và trung lưu hạng dưới ở lại. 

  Một là họ không có điều kiện để đi. Hai là có bao nhiêu dây mơ rễ má với dòng họ tổ tiên không thể dứt bỏ. Nhiều người vượt biên sau năm 1975 đã trở về Việt Nam để được chết trên mảnh đất đã sinh ra mình.

  Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nói: “Thà mất Tổ quốc còn hơn mất lý tưởng” (lý tưởng xã hội chủ nghĩa ấy mà). 

  Một câu nói trong lịch sử Đông Tây chưa từng có. 

  Có người bình lời ông bằng mấy câu thơ:

  Thà mất nước còn hơn mất lý tưởng

  Dầu lý tưởng sâu xa ánh sáng nghìn năm chẳng tới

  Sống không lý tưởng như cái xác không hồn.

  Lý tưởng của ông tổng bí thư đảng cộng sản cao hơn Tổ quốc là vậy

  Để vươn tới cái lý tưởng xây dựng xã hội chủ nghĩa ấy, hàng chục triệu sinh linh đã ngã xuống. 

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một phút thật lòng đã thốt lên: “Không biết hết thế kỷ này có thấy được nó hay không? 

  Thưa ông, không đâu ạ. 

  Dầu ông có đợi nghìn năm nữa cũng không nhìn thấy cái không bao giờ có.