15 C
vietnam
Tuesday, February 27, 2024

Tag: ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘ

Trình độ tiểu học có thể làm điều tra viên?

NGƯỜI LAO ĐỘNG Dự án Luật Công an xã vừa được trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó quy định...

MOST POPULAR

HOT NEWS