QUYẾT ĐỊNH 111/CP VÀ VẤN ĐỀ ĐẤT ĐAI CỦA CÁC TÔN GIÁO.

0
21
Nguyễn Hà Luân

(Nhân vụ vườn rau Lộc Hưng)

Ngày 14/4/1977, Hội đồng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ban hành hành Quyết định 111/CP ” VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ VÀ CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐỐI VỚI NHÀ, ĐẤT CHO THUÊ Ở CÁC ĐÔ THỊ CỦA CÁC TỈNH PHÍA NAM”.

Đối với nhà, đất của các Đoàn, Hội Tôn giáo tại các tỉnh phía Nam, Quyết định 111/CP đặt riêng thành mục III và quy định khá rõ ràng. Xin trích dẫn và mong những người quan tâm chịu khó đọc kỹ.

________

Trích dẫn:

III. ĐỐI VỚI NHÀ, ĐẤT CỦA CÁC ĐOÀN, HỘI TÔN GIÁO

Để bảo đảm thống nhất quản lý nhà cửa, bảo đảm tôn trọng tự do tín ngưỡng và căn cứ vào các chế độ, chính sách khác của Nhà nước, việc quản lý của các đoàn, hội tôn giáo ở các tỉnh phía Nam được quy định như sau:

1. Nhà nước bảo hộ mọi nhà thờ, chùa chiền, miếu mạo, thánh thất được thực sự và thuần tuý dùng vào việc thờ cúng hành đạo.

2. Nhà nước tịch thu toàn bộ nhà đất của các Đoàn Hội các tổ chức không được Nhà nước thừa nhận và cho phép hoạt động.

3. Nhà, đất của các đoàn, hội, các tổ chức khác và của các tôn giáo hiện đang cho thuê được giải quyết theo chính sách chung về nhà, đất cho thuê. Riêng đối với các nhà tập trung của các tổ chức, các tôn giáo đã cho hội viên, giáo dân của mình nhờ, hoặc ở thuê với giá rất rẻ mà không nằm trong phạm vi nơi thờ cúng, hành đạo thì Nhà nước có thể xét cấp hẳn cho người đang sử dụng.

4. Những nhà cửa đất đai khác còn bỏ trống hoặc dùng vào mục đích không phải thờ cúng, hành đạo, thì Nhà nước vận động thuyết phục giáo dân giao cho Nhà nước dùng vào việc phục vụ lợi ích chung.

________________

Như vậy, dẫu căn cứ vào Quyết định 111 thì Nhà nước cũng không thể mặc nhiên quản lý nhà đất có xuất xứ tôn giáo, mà chỉ có thể tịch thu nhà đất của các hội đoàn tôn giáo ” Không được thừa nhận” mà thôi. Mọi người cần lưu ý tại mục 4 rằng, đối với những diện tích đất đai do các Hội, Đoàn Tôn giáo sở hữu mà chưa sử dụng đến, hoặc không sử dụng cho việc hành đạo thì Nhà nước sẽ thực hiện ” VẬN ĐỘNG – THUYẾT PHỤC ” các giáo dân giao cho Nhà nước dùng vào việc chung của xã hội.

Trở lại với đất đai vườn rau Lộc Hưng, đã có những chứng cứ về quyền sở hữu của nhà thờ. Việc quân đội Pháp, chính quyền Quốc gia Việt Nam và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sử dụng làm trạm phát tín là có thật, nhưng họ vẫn thừa nhận quyền sở hữu của nhà thờ, chứ không phải là đất thuộc sở hữu của họ. Vẫn đề này đã được chính quyền lúc đó minh định rõ ràng.

Do đó, tại thời điểm Quyết định 111 có hiệu lực thi hành (Ngày 14/4/1977) thì có mấy điểm sau đây cần nhắc lại:

– Thứ nhất: Khu vực trạm phát tín tọa lạc chỉ là một phần diện tích nằm trong diện tích thuộc quyền sở hữu của nhà thờ. Nếu Nhà nước sung công thì chỉ được tiến hành đối với diện tích của trạm phát tín mà không được sung công toàn bộ đất đai của nhà thờ đang sở hữu nằm ngoài ranh trạm phát tín.

Làm ngược lại tức là trái với Quyết định 111 mà Hội đồng Chính phủ đã ban hành.

– Thứ hai: Qua những văn bản mà người của trạm phát tín lập, cho thấy là họ cũng minh định rõ khu vực nào thì người dân không được canh tác, sử dụng (Do đây là khu vực có thiết bị kỹ thuật , hoăc khu vực quân sự) .

Khu vực an toàn thì người dân vẫn tiếp tục sử dụng bình thường, miễn là có sự đồng ý của chủ sở hữu (Tức nhà thờ)

Do đó, có thể xác định rằng ngay từ trước ngày 30/4/1975 đã có một diện tích ” Chưa sử dụng, không sử dụng vào việc hành đạo…” nhưng thuộc sở hữu của nhà thờ được thỏa thuận cho người dân thuê mượn, hoặc sang nhượng để sử dụng, canh tác.

Vì vậy, muốn quản lý đối với những diện tích này của nhà thờ, thì Nhà nước phải ” VẬN ĐỘNG – THUYẾT PHỤC” đối với nhà thờ và với những người dân này giao lại đất đó.

Thế nhưng cho tới lúc này, sau khi đã đánh bật hàng trăm người dân ra khỏi khu vực vườn rau với lý do ” Xây dựng trái phép…” và công bố chính quyền quản lý do thực hiện Quyết định 111/CP thì họ vẫn chưa làm rõ được bằng cách nào mà nhà nước lại trở thành người quản lý toàn bộ đất đai ở đây theo Quyết định 111. Bằng cách vận động, thuyết phục hay bằng cách nào ???

Đó là điều mà Chính quyền TP. HCM cần trả lời cho người dân được biết.

____________