Nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền bị truy nã

0
909

RFA

Nhà hoạt động vì xã hội và môi trường Bạch Hồng Quyền tại Hà Nội hiện đang bị truy nã.

Thông tin từ những người cùng hoạt động với anh Bạch Hồng Quyền cho biết tin này, cụ thể lệnh truy nã được ký hôm 19 tháng tư vừa qua. Nhà hoạt động Thảo Teresa cho biết:

Lệnh 245 là của những người ở gần cơ quan điều tra cơ quan Hà Tĩnh họ có được, và đây là lệnh của truyền thông Hà Tĩnh đưa lên. Quyền sẽ để cho bắt, bắt kiểu gì thì chưa biết, nhưng Quyền xác định là sẽ đi tù.  Cho Quyền 2 con đường là lưu vong thì không chịu lưu vong rồi, còn vì đấu tranh Quyền xác định đi tù.

Nhiều nhà hoạt động đấu tranh cho quyền con người, môi trường sạch bị cơ quan chức năng làm việc và một số bị qui chụp là thành viên của những tổ chức ở nước ngoài.

Tuy nhiên những nhà hoạt động cho rằng họ thực thi quyền công dân theo qui định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

Hiện có những nhà hoạt động công khai đang bị giam giữ mà không được xét xử công bằng như luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, blogger Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nhà hoạt động nữ Trần Thị Nga…