KIẾP TRẦN ĐÃ TRẢ BAO NHIÊU KHÓC CƯỜI .

  0
  111
  Chiêu Anh Nguyễn

  Chiều hoang chạm đến chân ngày
  Heo may về ngõ lưng tay che buồn
  Mắt vờ hé mộng chưa tuôn
  Ngõ về đã quyện cơn buồn ngất say
  Sầu đi sầu những hao gầy
  Thoắt trông thôi đã như mây ngang trời
  Tình đâu tình đã chạm môi
  Khóc người khóc cạn riêng thôi đã tàn

  Tuổi đeo mang những mộng vàng
  Tài xanh tóc rẫy đa mang nửa đời
  Cửa về lấp lối tả tơi
  Tìm gì tìm đến một đời chưa xong
  Buông thôi lòng cũng như lòng
  Trải ra những trận say trong tỉnh ngoài
  Hoá công đâu tiếc trần ai
  Trao về tài sắc thì hoài đa đoan
  Chàng Kim kia tiếc phụng loan
  Cũng đành ngùi ngậm đưa tang nàng Kiều
  Số thôi số lắm cô liêu
  Dù không quay mặt bước liều cũng qua
  Chiều nay chiều vẫn chiều tà
  Gom vàng lá đổ cả ba thu về
  Có đâu tiếc nỗi điên mê
  Trả về một trận chán chê khóc cười …

  CAN