CHÚC MỪNG ANH BA SÀM NGUYỄN HỮU VINH 

0
4
Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh tham gia và tường thuật các cuộc biểu tình ở Hà Nội Ảnh : JB Nguyễn Hữu Vinh

JB Nguyễn Hữu Vinh

Ngày anh ra khỏi nhà tù nhỏ của Cộng sản.

Bạo lực, tù đày không khuất phục được anh, trái lại, càng phơi bày bộ mặt thật của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay với những tiếng nói tiến bộ.

Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh ( trái ) và JB Nguyễn Hữu Vinh NĂM 2014.

Càng phơi bày hơn nữa, những cái gọi là “Đạo đức Cách mạng” mà cộng sản thường rêu rao khi rõ ràng biết anh là người vô tội, nhưng cả hệ thống công an từ Bộ trưởng cho đến hàng loạt tướng Công an đều là bạn anh, đã làm ngơ và để mặc anh trong tù tội.

Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh tham gia và tường thuật các cuộc biểu tình ở Hà Nội

Một người anh, một người bạn cùng tên mà đã bao người nhầm lẫn. Người ta nhầm lẫn gọi anh khi tôi bị công an đánh ở Đồng Chiêm. Người ta nhầm lẫn hỏi tôi khi anh bị bắt đi tù, rằng tôi trước cũng là công an. Thậm chí bọn Dư Lợn viên của đảng vẫn không phân biệt được khi nó chửi tôi lại lôi anh ra chửi. Những tiếng sủa của chúng chỉ chứng minh rằng cái miệng của chúng không gắn với cái não bao giờ.

Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh tham gia và tường thuật các cuộc biểu tình ở Hà Nội

Chúc mừng anh trở về, những tấm hình cuối cùng chụp với anh năm 2014, 3 tháng trước khi anh vào tù cộng sản.