Biden ‘ẵm’ $10 triệu chỉ trong 24 giờ sau khi đọc diễn văn liên bang

1
7
Tổng Thống Joe Biden vận động tranh cử ở Atlanta, Georgia, hôm Thứ Bảy. (Hình: Megan Varner/Getty Images)

WASHINGTON, DC (NV) – Quỹ tái tranh cử của Tổng Thống Joe Biden gom được $10 triệu trong vòng 24 giờ sau khi ông đọc diễn văn liên bang hôm Thứ Năm vừa qua, đài NBC News cho hay hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Ba.

Đây là một điểm lạc quan về ủng hộ tài chính khi chiến dịch tái tranh cử của ông Biden tìm cách tạo động lực qua bài diễn văn.

Ban tranh cử cho biết câu chuyện số tiền này, được chia sẻ đầu tiên với đài NBC News, là một kỷ lục cho nỗ lực tái tranh cử của ông Biden và được chú ý ngay cả trong bối cảnh số lượng gây quỹ chính trị lớn. Ví dụ, ban tranh cử của ông Biden và các ủy ban trực thuộc Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ (DNC) đã huy động được $42 triệu trong Tháng Giêng.

Một cố vấn cấp cao của chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết số tiền này được chuyển đến thông qua khoảng 116,000 khoản quyên góp từ 113,000 người ủng hộ. Và tổng số tiền tạo lợi thế tài chính ban đầu cho ông Biden so với cựu Tổng Thống Donald Trump.

Ban tranh cử của Tổng Thống Biden có $56 triệu trong ngân hàng vào cuối Tháng Giêng, khoảng thời gian gần đây nhất được ghi nhận trong hồ sơ tài chính chiến dịch tranh cử, trong khi DNC có $24 triệu. 

Trong khi đó, cựu Tổng Thống Donald Trump và Ủy Ban Quốc Gia Đảng Cộng Hòa (RNC) có trong tay lần lượt $30 triệu và $9 triệu. Cả hai hoạt động này cũng có thêm tiền được cất giữ trong các tài khoản gây quỹ khác.

Ban tái tranh cử của ông Biden, dựa vào lợi thế tiền mặt ban đầu, vào Thứ Bảy tung ra quảng cáo đầu tiên trị giá $30 triệu trong sáu tuần nhằm bao trùm các tiểu bang chiến trường bằng quảng cáo đầu tiên có hình ảnh tổng thống nói thẳng trước camera, thừa nhận tuổi tác của mình nhưng nhấn mạnh ông “hiểu cách hoàn thành công việc.”

Sau đó, ông Biden liệt kê một loạt thành tích kể từ khi tuyên thệ nhậm chức và đưa ra một loạt sự tương phản với cựu Tổng Thống Trump trong quảng cáo. (MPL) [đ.d.]

Theo báo Người Việt

It seems like you’re repeating a set of comments that you might have come across on various websites or social media platforms. These comments typically include praise for the content, requests for improvement, and expressions of gratitude. Is there anything specific you’d like to discuss or inquire about regarding these comments? Feel free to let me know how I can assist you further!