Bạn biết không, chính bạn đã làm điều đó!

0
9
Đây là những lá thư được gửi tới gia đình của Mẹ Nấm từ những người ủng hộ.

Amnesty International Southeast Asia & the Pacific

These are letters from oursupporters to the family of Mother Mushroom. She was a prisoner of conscience in Viet Nam but now she is free and lives with her beloved family in the US. 

You know what? You did it! You set her free from prison by your tireless prayers and support. So, don’t ever underestimate your ability to do good things, especially when it comes to supporting those who scarified their freedom for others.

Đây là những lá thư được gửi tới gia đình của Mẹ Nấm từ những người ủng hộ. Mẹ Nấm từng là một tù nhân lương tâm ở Việt Nam, nhưng hiện đã được tự do và đang sinh sống với gia đình thân thương ở nước Mỹ.

Bạn biết không, chính bạn đã làm điều đó! Bạn đã giúp giành lại tự do cho Mẹ Nấm thông qua những lời cầu nguyện và sự ủng hộ không ngừng nghỉ. Thế nên, đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng làm điều tốt đẹp của bạn, đặc biệt, khi ủng hộ những người vì người khác và mất đi tự do của bản thân.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nấm, cùng hai cháu ngoại trong một lần đến trại tù thăm blogger Mẹ Nấm. (Hình: Facebook Tuyet Lan Nguyen)