Anh Pham dịch trực tiếp bài phát biểu chia tay của Tổng thống Obama 10/1/2017 Chicago

0
24

Trung tá Gấu dịch trực tiếp bài phát biểu chia tay của Tổng thống Obama 10/1/2017 Chicago

https://www.facebook.com/gaupvn/videos/10154879404019709/