16 C
vietnam
Wednesday, February 28, 2024

Tag: The Epoch Times

Facebook càn quét “lò troll” giả danh người Mỹ Da Đen...

Facebook cũng đã gỡ bỏ hàng trăm tài khoản giả có liên quan đến công ty truyền thông bảo thủ The Epoch...

Mạng lưới thân Trump đã xây dựng đế chế giả trên...

The Interpreter Alex Kasprak và Jordan Liles, ngày 12 tháng 11, 2019 Translated from Snopes article How a Pro-Trump Network Is Building a Fake Empire on...

MOST POPULAR

HOT NEWS