20 C
vietnam
Saturday, September 30, 2023

Tag: Bando-san

LÒNG TỐT MANG ĐẾN CHO VIỆT NAM CŨNG VẤT ĐI

Phong Chan Bando-san! Ông là một người Nhật Bản, đất nước này không phải tổ quốc của ông, người dân này không phải đồng bào của...

MOST POPULAR

HOT NEWS