tội và nhục cho một chính quyền bất lực và bế tắc trong việc giải quyết các vấn đề quốc kế, dân sinh.

0
182
Lê Công Định  Tên Trộm Lành.
Bạch Hồng Quyền và Luật sư Lê Công Định

Đọc lệnh truy nã anh Bạch Hồng Quyền chỉ thấy tội và nhục cho một chính quyền bất lực và bế tắc trong việc giải quyết các vấn đề quốc kế, dân sinh.

Thay vì truy tố Formosa – kẻ thủ phạm gây ra mọi bất ổn và tang thương của nước Việt Nam ngày nay, điều duy nhất mà chính quyền tham nhũng đó có thể làm là đổ tội cho một công dân ý thức được trách nhiệm của mình là đứng về phía người cùng khổ trong xã hội.

Hãy đến bắt chúng tôi, chúng tôi là Bạch Hồng Quyền hôm nay và ngày mai. Hãy nhớ rằng sẽ không chỉ có một Lộc Hà của ngày hôm qua tại Hà Tĩnh mà thôi!