Restatement of the Law

0
5
Restatement of the Law
Trong thư tịch về luật pháp Hoa Kỳ, bộ Restatement of the Law giữ một vị trí tối quan trọng về phương diện khảo cứu và thực hành luật pháp.
Đó là công trình tập hợp và đúc kết các nguyên tắc (principles) và quy tắc (rules) luật lệ trong từng lĩnh vực, hiển hiện qua án lệ của các tòa án cấp bang và liên bang.
Công trình này phản phất tính chất pháp điển hóa (codification) thường thấy ở các cơ quan lập pháp Âu châu, như Pháp và Đức.
Tuy là pháp điển, song Restatement of the Law lại là tác phẩm của các giáo sư luật, chứ không phải sản phẩm của cơ quan lập pháp, và việc biên soạn được thực hiện dưới sự điều phối của một tổ chức tư nhân mang tên là The American Law Institute (Viện Luật pháp Hoa Kỳ).
Restatement of the Law thường được các tòa án Mỹ viện dẫn trong phán quyết của mình và, do vậy, trở thành nguồn quy tắc pháp lý khi những phán quyết đó lại được lần lượt viện dẫn bởi các tòa án khác.
Trong hình là một bộ Restatement of the US Law of International Commercial and Investor-State Arbitration trong lĩnh vực trọng tài thương mại và đầu tư, mới được xuất bản.