VIỆT NAM TÔI ĐÂU?

0
90
VIỆT NAM TÔI ĐÂU?
Trần Khải Thanh Thủy

Đất nước Việt Nam còn hay mất?
Xin thưa rằng đất nước mất rồi.
Nếu có, chỉ còn trên danh nghĩa.
Buồn sao trang lịch sử bao đời.

Trên danh nghĩa Việt Nam còn tất cả .
Có chủ quyền, độc lập, tự do.
Là thành viên của liên hợp quốc.
Đủ cả quốc hội lẫn … quốc gia.

Nhưng thực tế công an theo gậy đảng .
Đánh người dân chẳng một chút nương tay .
Quân đội hèn, gục đầu, như không thấy:
Bọn giặc Tàu đang gặm nhấm quê hương .

Có chủ quyền mà không quyền quyết định.
Để Trung Hoa mặc sức hoành hành .
Có pháp luật mà luật rừng bóp nghẹt.
Triệu con dân xơ xác bởi bọn Bành …

Việt Nam tôi đâu? Triệu người ngơ ngác hỏi.
– Trong tay đảng nhưng đảng đã bán rồi.
Hãy đứng dạy lật tà quyền cộng sản .
Để đòi lại đất Việt mọi người ơi!

Houston 19-6 2017( Ngày quân lực VNCH)
TKTT

LEAVE A REPLY