VĂN BẢN MẬT BỊ RÒ RỈ.

0
232
Thanh Hieu Bui

Mấy ông tình báo công an làm gì đều bị bọn tình báo Trung Cộng cài trong các lực lượng vũ trang Việt Nam nó biết hết. Thế này sát nhập mẹ vào Trung Cộng cho nó nhanh, đỡ loạn.