Vài bình luận về cách “chữa cháy” của phía VN trong vụ TXT.

0
686
Lần này chính ông Sigmar Gabriel, bộ trưởng ngoại giao Đức, lên tiếng. Hôm nay, thứ sáu, ông Gabriel nói tại TP Wolfsburg „Không những chỉ trục xuất những người có trách nhiệm, chúng tôi đang thảo luận về các biện pháp khác nữa"
Thông thường trong các vụ tranh cãi ngoại giao, khi sự đúng sai chưa rõ ràng, hai bên đều giữ lẽ phải về phía mình, thì cách đối ứng thường là sự đáp trả ở mức tương tự.
Trục xuất một quan chức ngoại giao, tuyên bố persona non grata, sẽ được đáp trả bằng một sự trục xuất quan chức ngoại giao tương tự.
Bộ trưởng Ngoại giao lên tiếng (một mức đã khá cao trong quan hệ ngoại giao) thì Bộ trưởng ngoại giao đối phương cũng lên tiếng với mức độ tương tự.
Tuy nhiên, cho đến nay phản ứng của phía VN đúng là chỉ dừng ở mức độ chữa cháy. Phía VN, nhất là bộ ngoại giao VN đã thấy phần yếu và phần sai ở phía mình, nên các hình thức phản ứng đang dừng ở mức chống chế, tung hỏa mù để làm loãng vấn đề, đánh lạc hướng dư luận, đánh tráo đúng sai.
Phản ứng của Bộ trưởng Ngoại giao Đức rất rõ ràng: TXT “bị đưa ra khỏi Đức, bằng các biện pháp mà chúng tôi tin rằng người ta xem trong các phim hình sự về Chiến tranh Lạnh,” và “đây là điều chúng tôi không thể chấp nhận.”
Thời chiến tranh lạnh, thế giới phân thành hai phe, hai phe có luật lệ riêng của mình, không ai chịu ai. Phía nào cũng cho lẽ phải thuộc về phía mình. Ông Bộ trưởng ngoại giao Đức là có sự so sánh vô cùng chính xác. Ý ông, chiến tranh lạnh đã qua rồi, các quốc gia phải nên chấp hành luật pháp quốc tế, quy định cách hành xử của các quốc gia, nhất là về tôn trọng chủ quyền và an ninh của các quốc gia khác.
“Lấy làm tiếc” là phản ứng chính thức duy nhất của phía VN. Đây là phản ứng yếu ớt trong thế của kẻ đã thấy rõ mức độ của vấn đề.
“Lấy làm tiếc” đủ để giữ lại phần sĩ diện và phản ứng “đúng mức” như vậy cho thấy bộ ngoại giao VN còn giữ được phần liêm sỉ nhất định, trong chế độ rừng rú Việt Nam.
Nguy hiểm là hiện nay, đi kèm với những biện pháp chống chế là phía VN đang đưa nhiều đối tượng tung hỏa mù trên các mạng xã hội, họ đưa ra những lập luận rất cùn, chỉ nhằm một mục đích duy nhất, làm lẫn lộn trắng đen.
Viết tại Paris, 5/8/2017.