TRUNG THỰC VÀ QUẢ CẢM – NÓI CHO VUI

0
6

Huỳnh Thị Tố Nga 

Nội dung CTN Võ Văn Thưởng phát biểu về hiện thực xã hội như sự vô cảm, tính vị kỷ, thói hưởng thụ, lòng tham lam, sự giả dối và độc ác, là tham nhũng, tiêu cực, sự tàn phá thiên nhiên, tàn phá văn hóa và đi ngược lại xu thế của thời đại…Trong Hội nghị đại biểu nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ nhất tổ chức tại Hải Phòng ngày 30/9 vừa qua, nội dung rất đúng với hiện thực xã hội Việt Nam hiện tại. 

Thế nhưng, vấn đề cần đặt ra là nguyên nhân gây ra những tiêu cực như vậy, và trách nhiệm được đặt ra cho thành phần nào? cho những ai? 

Tôi không nghĩ lại đặt trách nhiệm cho nhà văn, nhà văn chỉ là một tầng lớp nhỏ của xã hội. Nếu nói đến nguyên nhân, thì chúng ta thấy rõ ràng, tất cả nằm ở cơ chế điều hành của nhà nước. Nó nằm ở chính sách, chương trình giáo dục, ở chính sách kinh tế và chính sách bảo vệ tài nguyên môi trường,…Vậy nên, nhà nước là thành phần quan trọng nhất tạo ra nguyên nhân với các chính sách bất cập này. 

Nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động chính trị, nhà hoạt động môi trường và các tầng lớp nhân dân đều có quyền và nghĩa vụ nhìn thấy rõ các tiêu cực và phản ánh nó. Nhưng quyền và nghĩa vụ này phải được bảo vệ khi người dân nêu lên chính kiến của họ. Việc nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt bớ rất nhiều các nhà hoạt động chính trị bị quy chụp vào tội danh tuyên truyền, chống phá nhà nước, các nhà hoạt động môi trường và những người dân có tiếng nói phản biện bị quy chụp vào tội danh “lợi dụng quyền tự do dân chủ chống phá nhà nước” thì làm sao người dân có thể lên tiếng cho các bất cập xã hội. Khi mà nhà nước CHXHCNVN không nhìn thấy nguyên nhân chính mình gây ra sự suy thoái đất nước, lại không chân thành lắng nghe, không thành tín bảo vệ quyền được nói của nhân dân thì việc ông CTN đã phát biểu chỉ là nói để cho vui, cho có mà thôi. 

Trung thực và quả cảm chỉ là GIÁ TRỊ XA VỜI khi chính các bạn đang thực thi một chế độ cầm quyền đi ngược lại với các giá trị này. Trung thực và quả cảm đâu không thấy, chỉ thấy đa số nhà văn, nhà báo làm việc cho đảng chỉ làm đúng chức năng là cái loa tuyên truyền, bưng bô cho chế độ. 

Huỳnh Thị Tố Nga

Oct 2, 2023