‪” Paris – Virginia Hành Trình Nhân Ái “

0
12

Xin gởi đến Quý Vị Video về buổi tổ chức ngày 5.8.2017 tại Providence Center

 

Paris – Virginia Hành Trình Nhân Ái

‬https://youtu.be/lX2s5X6Ojb4

 

Kính mong Quý Vị phổ biến rộng rãi. Xin đa tạ

 

Kính

Chu Lynh

Vietnam Film Club