Nhân quyển hồi ký “Một Cơn Gió Bụi” của cụ Lệ Thần Trần Trọng Kim…

  0
  106

  Nhân quyển hồi ký “Một Cơn Gió Bụi” của cụ Lệ Thần Trần Trọng Kim, Thủ tướng đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, bị thu hồi gần đây, tôi xin giở lại một trang quan trọng của quyển hồi ký, trong đó cụ Trần Trọng Kim đã kể lại đường lối cải tổ chính thể của Chính phủ đầu tiên (trang 65).

  Trong đoạn đầu của trang đó, người đọc dễ nhận ra rằng ngay khi thu hồi độc lập từ Nhật Bản và tuyên cáo nền độc lập mới mẻ, cựu hoàng Bảo Đại và Thủ tướng Trần Trọng Kim đã nghĩ đến sự cần thiết soạn thảo một bản Hiến pháp cho nước Việt Nam mới.

  Xa hơn nữa, từ những năm 1920 cho đến những năm 1940 của thế kỷ 20, Thượng thư Phạm Quỳnh, Tiến sĩ luật khoa Phan Văn Trường, cụ Bùi Quang Chiêu và nhiều bậc thức giả khác, đã từng giới thiệu rộng rãi và luận giải sâu sắc về tư tưởng lập hiến cho giới trí thức và tầng lớp bình dân, để chuẩn bị sẵn khả năng thay đổi có thể tiên liệu của xã hội bấy giờ.

  Tuy nhiên sau này, khi tô vẽ nên “tư tưởng HCM” về pháp luật, các tay bồi bút cộng sản lại cố nhét vào đầu cụ Hồ tư tưởng lập hiến đầu tiên do chỉ căn cứ vào bản Hiến pháp 1946, mà quên đi chi tiết lịch sử nêu trên và quên cả sự kiện những người chấp bút bản dự thảo Hiến pháp 1946 lại chính là các trí thức thuộc những đảng phái quốc gia phi cộng sản, chứ không phải bởi ông cụ.

  Thật ra, tôi tin rằng lúc sinh thời, cụ Hồ chẳng ham hố gì hư danh “người đầu tiên” thế này, “người đầu tiên” thế kia, để nhận vơ những thứ không phải của mình và do mình. Chỉ những kẻ hậu nhân thích bưng bô lãnh tụ mới bày ra cái trò nhố nhăng ấy, mà vô tình làm phương hại uy tín của bậc tiền nhân.

  Tuy bản in mới tập hồi ký này bị thu hồi, bạn đọc vẫn có thể tìm thấy trên mạng toàn văn quyển sách mang tính sử liệu xuất sắc này dưới dạng PDF. Mong các bạn dành chút thì giờ đọc và nghiền ngẫm để hiểu rõ sự thật lịch sử, thay vì chỉ lắng nghe giới sử nô cộng sản bẻ cong lịch sử một cách lố bịch.

  Trong hình ảnh có thể có: văn bản