Kiếp nào có yêu nhau-Minh Đức Hoài Trinh với tiếng hát Thái Thanh(trước 1975)

0
1075
Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh (Creative Commons)

sobreelpianofe6_749

Kiếp nào có yêu nhau

 

minh_duc_hoai_trinh_5

Thơ Minh Đức Hoài Trinh

Pham Duy5

Phổ nhạc Pham Duy

Thái Thanh

Tiếng hát vượt thời gian Thái Thanh

Đừng nhìn em nữa anh ơi
Hoa xanh đã phai rồi
Hương trinh đã tan rồi
Đừng nhìn em, đừng nhìn em nữa anh ơi
Đôi mi đã buông xuôi, môi răn đã quêncười.
Hẳn người thôi đã quên ta
Trăng Thu gẫy đôi bờ
Chim bay xứ xa mờ.
Gặp người chăng, gặp người chăng, nhắn cho ta
Hoa xanh đã bơ vơ đêm sâu gối ơ thờ.
Kiếp nào có yêu nhau
Thì xin tìm đến mai sau
Hoa xanh khi chưa nở
Tình xanh khi chưa lo sợ
Bao giờ có yêu nhau
Thì xin gạt hết thương đau
Anh đâu anh đâu rồi?
Anh đâu anh đâu rồi?
Đừng nhìn nhau nữa anh ơi
Xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã (đã) quênrồi
Còn nhìn chi, còn nhìn chi nữa anh ơi
Nước mắt đã buông rơi theo tiếng hát qua đời
Đừng nhìn nhau nữa… anh ơi!

Minh-Duc-Hoai-Trinh