Hạ Viện California bỏ luật cấm Cộng Sản trong chính quyền tiểu bang

0
0

Dân Biểu Rob Bonta (Dân Chủ-Alameda), người đưa ra dự luật AB22, theo đó bỏ luật đòi công chức tiểu bang California không là đảng viên cộng sản. (Hình AP Photo/Rich Pedroncelli)

SACRAMENTO, California (AP) – Theo một dự luật vừa được Hạ Viện tiểu bang California thông qua hôm Thứ Hai thì việc là đảng viên đảng Cộng Sản không còn là lý do khiến một công chức tiểu bang có thể bị cho nghỉ việc.

Với tỉ số khít khao, các dân biểu Hạ Viện California thông qua dự luật AB22, hủy bỏ một phần của luật đưa ra vào thập niên 1940 và 1950, thời gian có sự lo sợ rằng các quốc gia Cộng Sản trên thế giới tìm cách xâm nhập và lật đổ chính quyền Mỹ. Dự luật này hiện được gửi lên Thượng Viện California.

Dự luật mới sẽ hủy bỏ điều khoản cho phép chính quyền tiểu bang buộc nghỉ việc công chức nào là thành viên đảng Cộng Sản.

Tuy nhiên, các công chức tiểu bang vẫn có thể bị cho nghỉ việc nếu tham dự vào các tổ chức mà họ biết rằng khuyến khích việc lật đổ chính quyền bằng võ lực hay bạo động.

Dân Biểu Rob Bonta (Dân Chủ-Alameda), người đưa ra dự luật này, nói rằng luật cũ nay bị lỗi thời và cần phải được cập nhật.

Tuy nhiên, cũng có nhiều dân biểu khác phía Cộng Hòa cho rằng không nên thay đổi luật này.

Dân Biểu Randy Voepel, thuộc đảng Cộng Hòa ở vùng Nam California, đại diện khu vực 71 gồm San Diego County và Riverside County, người từng tham chiến ở Việt Nam, nói rằng: “Các chính quyền cộng sản ở Bắc Hàn và Trung Quốc còn là mối đe dọa.”

Dân Biểu Travis Allen, cũng thuộc đảng Cộng Hòa và đại diện khu vực 72, gồm cả các thành phố như Fountain Valley, Los Alamitos, Seal Beach, Garden Grove, nói rằng: “Dự luật là một sự xúc phạm đối với tất cả người dân California. Chủ nghĩa cộng sản đồng nghĩa với tất cả những gì mà nước Mỹ chống lại.” (V.Giang)