CHÚNG LÀ AI ?

  0
  22

  Chúng đã thành công cho đến hôm nay
  trên khuôn mặt mẹ Việt nam yêu dấu
  Lỗ chỗ những vết nhơ
  Những vết căm thù
  Nén bạc ném vỡ lòng tự hào dân tộc
  Chúng xua người dân phải xa lìa tổ quốc
  Biến giống nòi thành một đám vong nô
  Chúng mang chết chóc mang chia rẽ mang quỷ dữ về canh cửa canh mồ
  bôi bẩn trang sử hào hùng mấy ngàn năm dựng nước
  Chúng đào bới ăn cả thịt xương người đã chết
  Gắn huy chương cho hình nộm
  Cấp bằng khen cho lũ gian tà
  Chúng lật bàn thờ ông cha
  Rước kẻ thù ngang nhiên về giữa phố
  Chúng đầu độc tuổi trẻ của biết bao thế hệ
  Lớn dần lên thành những kẻ tà tâm
  Còn lại gì sau hơn bốn mươi năm ?
  Phố phường Việt nam mà ghi toàn chữ lạ
  Chúng gọi kẻ thù là kẻ lạ
  Rước kẻ lạ vào nhà riết lạ thành quen
  Chúng biến người dân thành những kẻ đớn hèn
  Chữ sợ hãi nằm ở đầu trang sách
  Chúng biến chúng ta thành những người ăn cắp
  Ăn cắp lương tâm của nhau để chứng tỏ mình
  Một thời cuộc mà nhìn đâu cũng thấy tà thần
  Lấy dối trá đổi miếng cơm manh áo
  đổi yên thân bằng cả tương lai của cháu con, bằng tự hào của người đi trước
  Nước Việt hôm nay
  Khởi đầu một thế kỉ rất buồn
  Chúng là ai mà có quyền xoá bỏ cội nguồn
  dẫm đạp lên tổ tiên
  Lên máu xương của Nguyễn Trần Lê Lý …
  chúng là ai mà đội lốt Việt Nam mình như thế
  ?

  C-A-N
  2016