UỐNG RƯỢU Ở VĨNH XƯƠNG

0
7
người bạn rất thân thiết Phạm Văn Kía

Thiêm Võ

Hôm nay lục hình cũ, thấy tấm hình chụp chung cùng người em, người bạn rất thân thiết Phạm Văn Kía. 

Kía là Việt kiều Campuchia, chạy về Tân Châu sau 1975 và sau đó qua lại Nam Vang buôn thuốc Tây. Tôi đã theo Kía đưa gia đình đi vượt biên năm 1987. Những lần qua lại biên giới giữa thị trấn Vĩnh Xương (Tân Châu, Châu Đốc) và “Ăm xà no” của Campuchia, chúng tôi lai rai có khi đến vài lít rượu trắng! Bài thơ này ra đời trong lúc đó:

UỐNG RƯỢU Ở VĨNH XƯƠNG

(Tặng Phạm Văn Kía)

Ly thứ nhất chúc anh lời thượng lộ

Ly thứ hai em ở lại bình an

Và ly nữa cho lòng mình ấm lại

Vì mai đây ta đôi ngã đôi đàng

Đếm không hết dưới bàn bao nhiêu xị

Ta không say vì rượu đắng môi mềm

Ta thầm khóc bởi lòng đầy ray rứt

Biết từ đây sẽ khắc khoải từng đêm

Uống ly nữa níu quê mình ở lại

Bạn còn đây mà mai sẽ ra đi

Trong men rượu tai nghe lời thủ thỉ

Đi đi anh, chớ ở lại làm gì

Ai cũng biết quê hương là tất cả

Bỏ quê hương rồi sẽ được những gì

Nhưng ở lại nhởn nhơ cùng bầy khỉ

Thì đành thôi chớ ai nỡ phân ly

Thị trấn nhỏ rất nghèo nơi biên giới

Vẫn là quê, là nước, là nhà

Vài trăm thước bên kia là đất lạ

Cuốn chân ta thêm mỗi bước một xa

Chiều biên giới quán nghèo sao buồn quá

Gió lung lay từng bụi cỏ bên đường

Trong mắt thẩm có nỗi buồn rất đậm

Nỗi buồn nào bằng nỗi bỏ quê hương

Tân Châu, 15-10-1987

Tôi đã mất liên lạc với Kía, bạn nào ở Tân Châu nếu biết xin cho biết. Đa tạ. Kía năm nay độ ngoài 50.