Tình Khúc Bolero: Kiếp Nào có yêu nhau

  0
  949
  Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh (Creative Commons)
  Nữ thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh, tác giả hai bài thơ đã cùng âm nhạc của Phạm Duy trở thành bất hủ trong lòng người Việt Kiếp nào có yêu nhau và Đừng bỏ em một mình đã ra đi vào ngày 9/6/2017 tại miền Nam California
  By

  Mai Hoa

  Published on

  Saturday, June 17, 2017 – 01:48

  Kiếp nào có yêu nhauĐừng bỏ em một mình, và Ai trở về xứ Việt là những sang tác thơ của bà đã được ngân nga qua nhiều thế hệ người Việt Nam trong các thời kỳ khác nhau trong các nét nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy với hai sáng tác đầu đầy tính văn học lãng mạn và sang tác sau đầy khắc khoải đớn đau với quê hương và than phận người Việt Nam qua phần nhạc của nhạc sĩ Phan Văn Hưng

  Chương trình Tình Khúc Bolero hôm nay xin được dành để tưởng nhớ đế nhà Thơ Mình Đức Hoài Trinh

  Các bài hát sử dụng torng chương trình:

  Kiếp nào có yêu nhau – Nhạc: Phạm Duy, Thơ: Minh Đức-Hoài Trinh

  Bản trình bày của Đức Tuấn, Thái Thanh

  Ai trở về xứ Việt  – Nhạc: Phan Văn Hưng, Thơ: Minh Đức-Hoài Trinh

  Trình bày: Khánh Ly

  Đừng bỏ em một mình – Nhạc: Phạm Duy, Thơ: Minh Đức-Hoài Trinh

  Bản trình bày của Lệ Thu, Mai Khôi.