THU THẬP THÔNG TIN, HÌNH ẢNH VỀ TÀI SẢN CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN LÀ PHẢN ĐỘNG?

0
1197
Trang Lều của đầy tớ. Link: https://www.facebook.com/groups/leucuadayto/

Dân Luận

Ngày 13.09.2017 Huyện ủy Côn Đảo thuộc đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được công văn đóng dấu MẬT số 3018-CV/TU của thường trực tỉnh ủy về việc “Chỉ đạo các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động của nhóm phản động LỀU ĐÀY CỦA TỚ”…

công văn đóng dấu MẬT số 3018-CV/TU của thường trực tỉnh ủy về việc “Chỉ đạo các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động của nhóm phản động LỀU ĐÀY CỦA TỚ”…
công văn đóng dấu MẬT số 3018-CV/TU của thường trực tỉnh ủy về việc “Chỉ đạo các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động của nhóm phản động LỀU ĐÀY CỦA TỚ”…

Nhóm phản động LỀU ĐÀY CỦA TỚ được nêu đích danh trong công văn Mật ở trên thực chất là một Group được lập ra để các Fbker thu thập các bài viết, hình ảnh về những tài sản, nhà cửa và cuộc sống xa xỉ của tầng lớp cán bộ lãnh đạo, đảng viên đảng CS mà trong số những thông tin đó có rất nhiều bài viết, hình ảnh được chính hệ thống báo chí tuyên truyền của đảng công bố, tuy nhiên việc làm thiết thực đó đã khiến cho tầng lớp cai trị không hài lòng và họ đã huy động cả một hệ thống vào cuộc để ĐẤU TRANH, NGĂN CHẶN, LÀM VÔ HIỆU HÓA hoạt động rất đáng hoan nghênh của Group LỀU ĐẦY CỦA TỚ này, những nhà cai trị gọi họ là Nhóm Phản Động, vì trong nhận thức của họ, chỉ có những con cừu ngoan ngoãn, bất động thì mới xứng đáng được họ cai trị mà thôi.
Xin trân trọng giới thiệu các bạn một trang/nhóm mà ở đó các thành viên của nhóm họ miệt mài sưu tập thông tin, rất nhiều thông tin nhằm cung cấp cho chúng ta những hình ảnh về cuộc sống xa hoa, phù phiếm của các quan chức cai trị xứ Việt thời nay: LỀU CỦA ĐẦY TỚ
Link: https://www.facebook.com/groups/leucuadayto/