Thông điệp của Tổng thống tân cử Joe Biden nhân ngày Nhân quyền Thế giới 10/12

0
12
Tổng Thống Tân cử Joe Biden nói chuyện tại in Wilmington, Del. | Joe Raedle/Getty Images

Phạm Lê Vương Các chuyển ngữ

10-12-2020

Cách đây 70 năm, Eleanor Roosevelt và các nhà lãnh đạo trên thế giới đã thông qua Tuyên ngôn Phổ quát về Nhân quyền, khẳng định rằng”mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền“. Từ sự khủng khiếp của một cuộc chiến tranh thế giới, họ đã ủng hộ cho một chân lý đơn giản nhưng mang tính cách mạng – rằng hòa bình, thịnh vượng và công lý dựa vào nghĩa vụ của chúng ta trong việc duy trì các quyền phổ quát cho tất cả mọi người.

Hôm nay, chúng ta công nhận Ngày Nhân quyền và tôn vinh những người làm việc không mệt mỏi, thường gặp nhiều rủi ro cá nhân trong việc bảo vệ các quyền tự do cơ bản và chống lại áp bức.

Trên khắp thế giới, các nhà lãnh đạo độc tài ghê tởm muốn duy trì quyền lực của họ bằng cách phủ nhận sự thật này: Các quyền con người và quyền tự do cơ bản được quốc tế công nhận là quyền của tất cả mọi người – bình đẳng – và như nhau. Không có gì khác biệt nơi chúng ta sống, bất kể chúng ta là ai, chúng ta cầu nguyện như thế nào hay chúng ta yêu ai. Ở rất nhiều quốc gia, người dân đang bị bỏ tù và đối mặt với tra tấn hoặc tử hình vì nói ra suy nghĩ của họ, đưa tin hoặc đòi hỏi quyền của mình.

Năm nay, trong bối cảnh đại dịch và các cuộc biểu tình toàn cầu, chúng tôi được nhắc nhở rằng, còn bao nhiêu việc phải làm để giải quyết tận gốc những bất bình đẳng mang tính hệ thống đang tiếp tục làm suy giảm cuộc sống và gây khó khăn cho sinh kế. Và khi chúng tôi làm việc với các đối tác và thông qua các tổ chức quốc tế thúc đẩy nhân quyền trên toàn cầu, chúng tôi nhận ra rằng nhiệm vụ của chúng tôi sẽ được bắt đầu từ quê nhà.

Mọi người Mỹ – không phân biệt chủng tộc, sắc tộc, khu vực địa lý, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới hoặc khuyết tật – nên được tự do phát triển trong một xã hội coi trọng và bảo vệ công lý bình đẳng cho tất cả mọi người. Chúng ta phải đi đầu bằng sức mạnh của tấm gương chính mình, đứng trong tình đoàn kết với các thế hệ phụ nữ và nam giới dũng cảm đã chiến đấu vì phẩm giá chung của chúng ta.

Chính quyền của tôi sẽ xây dựng dựa trên di sản này và sát cánh cùng những người bảo vệ nhân quyền tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới khi chúng tôi đặt các quyền phổ quát và tăng cường dân chủ làm trọng tâm trong các nỗ lực của chúng tôi nhằm đáp ứng những thách thức của thế kỷ 21.

Nguồn: President-elect Joe Biden made a statement on Human Rights Day