Sài Gòn của những trò hề .

0
223
Nhà thơ Nguyễn Chiêu Anh

Chiêu Anh Nguyễn
Những con đường Sài Gòn sáng nay
dẫn về đâu?
những dấu chân bị xoá giữa chừng
những chiếc bóng câm lặng
những số máy cầm tay không tín hiệu phản hồi
bạn bè tôi
ở đâu?

Sáng nay
Sài Gòn đông đúc
Sài Gòn tử khí
Sài Gòn lô nhô sắc phục
lô nhô những bàn tay sẵn sàng bóp nghẹt thanh quản anh em tôi
trò hề công lý
đã chết
như con đường có chiếc cầu bắc ngang dòng kênh bốc mùi nồng nặc
đường sá
nhân quyền
toà án
tự do
dân chủ

Sáng nay
tôi cười như khóc

hèn
nhục

CAN

Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tại phiên toà phúc thẩm 28/12/2012.