Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của Công dân

0
93
Từ sau khi ra tù, thầy Hoàng thường xuyên bị gây khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt.. Năm ngoái 2016, thầy Hoàng bị công an Tp.HCM tạm giữ hành chánh, khi đang giảng dạy cho một số bạn trẻ tại một quán café quận 3, về lịch sử các cuộc đấu tranh ở Việt Nam qua các thời kỳ - và đây được cho là một hoạt động dưới hình thức đào tạo kỹ năng mềm.

Đinh Văn Hải

Theo điều 16 và 17 hiến định về Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của Công dân rằng:
HP 2013, chương 2 Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của Công Dân. Nội dung Điều 16 và điều 17 hiến định:
Điều 16:
1. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.
Điều 17:
1. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam.
2. Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác.
3. Công dân Việt Nam ở nước ngoài được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ.
Do đó, “chính quyền” tp. HCM không có bất cứ cơ sở pháp lý hay quyền hạn hoặc cơ sở nào để tước quốc tịch hoặc trục xuất thầy Phạm Minh Hoàng. Nếu việc tước quốc tịch và trục xuất thầy Hoàng vẫn xẩy ra thì đó là hành vi vi hiến nghiêm trọng và nó làm mất đi tính chính danh quyền lực của “chính quyền” hiện tại. Điều đó đồng nghĩa với việc công chúng hiểu rằng: tất cả mọi Công Dân Việt Nam đều sẽ bị/được đối xử bằng kiểu luật rừng rú man rợ.
Nếu việc tước quốc tịch và trục xuất thầy Hoàng vẫn xẩy ra thì chúng ta cần phải chất vấn về tính chính danh quyền lực, về lý do nào mà “chính quyền” hiện tại dám vi hiến ngay chính các điều khoản đã được hiến định trong Hiến Pháp.