Quảng Ninh: Ra mắt Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn !

0
43
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký (trái) trao quyết định bổ nhiệm Trưởng BQL Khu kinh tế Vân Đồn cho Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy. Ảnh: Nguyễn Hùng
17.05.2020

Ngày 15/5/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh, đồng thời công bố các quyết định phân công có thời hạn cán bộ chủ chốt của Ban này.

Về nhiệm vụ chính của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn : Theo Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 21/4/2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, thời gian thực hiện thí điểm 3 năm, kể từ ngày 21/4/2020.

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Vân Đồn; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công, dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu kinh tế Vân Đồn. Diện tích Khu kinh tế nằm trong địa giới hành chính của huyện Vân Đồn.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, tài khoản riêng và con dấu hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính Nhà nước, hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách Nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm, nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cùng với Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang), Vân Đồn (Quảng Ninh) được xác định là 3 Khu kinh tế trọng điểm, 3 điểm đột phá phát triển Bắc – Trung – Nam của đất nước. Trong đó, Vân Đồn là Khu kinh tế duy nhất nằm trong khu vực hợp tác kinh tế Việt – Trung, hợp tác liên vùng Vịnh Bắc Bộ mở rộng, cầu nối ASEAN – Trung Quốc, Hành lang kinh tế Nam Ninh – Singapore, trong Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh).

Như vậy là Quảng Ninh một trong 3 địa phương được chọn thí điểm thành lập Khu kinh tế đặc biệt, đã chính thức ra mắt Ban quản lý, bộ máy lãnh đạo, chức năng nhiệm vụ của ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn.
______
VHL : Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự luật về Đặc Khu khi nào ?

Khả năng quốc hội đã không biểu quyết vì áp lực của công luận lên đến đỉnh điểm trong cuộc biểu tình phản đối luật An Ninh Mạng và dự luật về Đặc Khu diễn ra ngày 10/06/2018 nên chính phủ đã phải soạn thảo thành “nghị quyết” như thế này, một văn bản dưới luật để hợp thức hoá việc thành lập các “đặc khu” – nay được gọi trại đi là “khu kinh tế”…
______
Nguồn :

1- https://baoxaydung.com.vn/quang-ninh-ra-mat-ban-quan-ly-khu-kinh-te-van-don-279562.html

2- https://laodong.vn/thoi-su/pho-chu-tich-ubnd-quang-ninh-kiem-chuc-truong-bql-khu-kinh-te-van-don-805564.ldo