Ngày 10 tháng 7 Người Thượng Tuần hành tại Washington, D.C.

0
79
Vào thứ Hai, ngày 10 tháng 7, người Mỹ Montagnard sẽ tổ chức một cuộc biểu tình hòa bình và diễu hành tại Washington, D.C. để phản đối sự đàn áp của Việt Nam đối với Montagnards tại Việt Nam

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Phát hành ngay, ngày 8 tháng 7 năm 2023

Vui lòng liên lạc để biết thêm thông tin:

Y Bion Mlo, ở Greensboro, NC, theo số 336-929-5117 Sally Buonya, ở Greensboro, NC, theo số 336-493-5361 Andy Eya, ở Charlotte, NC, theo số 704-957-7546

Ngày 10 tháng 7 Người Thượng Tuần hành tại Washington, D.C.

Người Thượng Mỹ phản đối cuộc đàn áp khốc liệt mới của Việt Nam đối với người Thượng bản địa ở Tây Nguyên

Vào thứ Hai, ngày 10 tháng 7, cộng đồng người Thượng Dega từ Bắc Carolina sẽ tổ chức biểu tình ôn hòa và tuần hành ở Washington, D.C. để phản đối việc Việt Nam gia tăng đàn áp người Thượng ở Tây Nguyên.

Ước tính khoảng 400 người Thượng – nhiều người trong trang phục truyền thống – sẽ tập trung lúc 10:30 sáng tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ (*xem địa chỉ, bên dưới). Sau lời cầu nguyện, bài Quốc ca Dega, và các bài phát biểu của người Thượng và những người ủng hộ họ, lúc 12:30 chiều, họ sẽ diễu hành đến Quảng trường Lafayette trước Nhà Trắng. Vào lúc 2:30 chiều, họ sẽ diễu hành đến Tòa Đại Sứ Việt Nam tại 1233 20th Street NW, trước khi giải tán và trở về North Carolina lúc 4 giờ chiều.

“Từ năm 1975 cho đến nay, người Thượng Dega đã phải đối mặt với sự đàn áp không ngừng, chiếm đất, bỏ tù và tra tấn,” Y Duen Buôn Đáp, giám đốc điều hành của Tổ chức Dega Tây Nguyên ở Charlotte, N.C. “Vào năm 2001, 2004, và 2008, Dega tụ tập biểu tình ôn hòa tại 5 tỉnh Tây Nguyên Việt Nam. Thay vì giải quyết những bất bình của chúng tôi, chính quyền Việt Nam tiếp tục đánh đập và tra tấn chúng tôi, kết án chúng tôi những bản án tù dài hạn và cấm các nhà thờ tư gia độc lập của chúng tôi.”

Kết quả của sự đàn áp có hệ thống của Việt Nam đối với người Thượng là hàng trăm người tị nạn đến Thái Lan, nơi họ phải chờ đợi nhiều năm trước khi được an toàn định cư ở nước ngoài.

“Thế giới không nên quên những người Thượng tị nạn sống trong tình trạng lấp lửng ở Thái Lan, hay những người Thượng mòn mỏi trong các nhà tù Việt Nam vì đã thực hiện các quyền của họ một cách ôn hòa,” bà Sally Buonya nói. “Việt Nam nên trả tự do ngay lập tức cho tất cả các tù nhân chính trị và tôn giáo người Thượng.”

“Chúng tôi yêu cầu Liên Hiệp Quốc và các nước dân chủ trên thế giới gây áp lực buộc Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền của người Thượng bản địa ở Việt Nam,” ông Y Bion Mlô nói. “Hoa Kỳ không nên nâng cấp quan hệ song phương với Việt Nam cho đến khi họ đạt được tiến bộ đáng kể trong việc tôn trọng quyền của chúng tôi đối với đất đai và tài sản cũng như tự do thực hành tôn giáo của chúng tôi.”

*(Người Thượng sẽ tập trung lúc 10:30 sáng ngày 10 tháng 7 gần góc Tây Bắc của Tòa nhà Quốc hội, tại giao lộ của Đại lộ Hiến pháp và Phố thứ ba NW).

— HẾT —

  Hàng trăm người Thượng đã bị cầm tù một cách bất công chỉ vì thực hiện các quyền của họ đối với hòa bình

  bất đồng chính kiến và tôn thờ độc lập.