CLB HIỆP SỸ ĐƯỜNG PHỐ VỚI TÍNH VÔ PHÁP CỦA NÓ.

0
121

Trước đây tôi từng phản đối mô hình clb hiệp sỹ đường phố bởi tính vô pháp của nó, và nếu nó được công khai thừa nhận, được luật hóa thì vô hình chung sẽ mặc nhiên phủ nhận chức năng cơ bản của lực lượng bảo an chính thống của xã hội là công an.

Tất nhiên, theo hiến pháp, việc tôn trọng, bảo vệ pháp luật là trách nhiệm của mỗi công dân. Cho nên, nếu bất kỳ người dân có hành động tham gia, hỗ trợ lực lượng bảo an ngăn chặn, chống tội phạm là đáng hoan nghênh, nhưng ko thể vì thế mà tổ chức thành hội nhóm và cấp cho họ cái quyền như của lực lượng bảo an. Bởi như thế, khi có cái quyền thanh trừng trong tay, thì ranh giới trong hành xử giữa hiệp sỹ với giang hồ sẽ ko còn khác nhau.

Lục Vân Tiên cũng chỉ một mình, giữa đường thấy chuyện bất bình mà quên thân. Nhưng nếu là một tổ hợp Lục Vân Tiên, thì hành xử cũng chẳng khác phường thảo khấu.

Câu chuyện hôm qua, nếu bị bỏ qua, thì quả là điều đáng tiếc cho chánh quyền, cho truyền thông. Bởi nó là cơ hội rất đáng về niềm tin xã hội.

Chờ xem, ông Tô Lâm, ông Thưởng chỉ đạo hành động như thế nào?