CHIA SẺ VỚI GIA ĐÌNH BÁC TRẦN ANH KIM VÀ LÊ THANH TÙNG

0
322
Trần Anh Kim và Võ Thanh Tùng.
Nguyễn Thúy Hạnh 

 

Kính thưa cả nhà ta ạ!
Sau phiên phúc thẩm bác Trần Anh Kim và anh Lê Thanh Tùng, một số bạn bè trong và ngoài nước đã gửi quà chia sẻ với gia đình của 2 người, thông qua fb của tôi và chị Trần Thị Thảo.
Cụ thể như sau:

A. Gửi qua tôi:
Nguyễn Thúy Hạnh (tôi): 2,000,000d biếu bác Trần Anh Kim.
1) Phan Thap Toan (fb Toan Pham): 2,000,000đ cho 2 người
2) Mai Van Binh (fb Binh Mai): 3,000,000 cho 2 người.
3) Bui Thi Mai, (fb Duong Ngoc Anh): 2,268,000d, cho 2 người.
4) Kim Le, (fb Nắng Chiều): 1,500,000d, trong đó biếu bác Kim 500,000d, anh Lê Thanh Tùng 1,000,000d.
5) Phan Van Bach, (fb Van Bach Phan): 200,000d biếu anh Lê Thanh Tung.
6) Huynh Ba Phuong, (Fb Ha Nguyen): 1,000,000, cho 2 người.
7) Nguyễn Tín, (fb Viet Tin Nguyen): $300 cho 2 người.
8) Duong Tuyet hong, (fb Khang Do): $500 cho anh Lê Thanh Tùng.
9) Nick Thuy Nguyen: $200, cho 2 người.
Tổng cộng: 11,968,000 đồng, và 1000 USD

+ Trong đó gia đình bác Trần Anh Kim: 6,634,000d, và $250.
+ Gia đình anh Lê Thanh Tùng: 5,334,000d, và $750

B. Qua chị Trần Thị Thảo, gộp cả 3 đợt:
1. Minh Tâm Nguyên 1,200,000đ
2. Nguyễn Ẩn Danh 500,000đ
3. Ẩn danh 600,000đ
4. Ẩn danh: 500,000đ
5. Lân Nguyễn: 200,000đ
6. Băng Tâm Lê: 500,000đ
7. Lan Thị Nguyên: 1,000,000 đ
8. Lam Sơn: 300,000 đ
9. Ba chun: 600,000 đ
10. The Dung Phan: 500,000đ
11. Hương Nguyên: 200,000 đ
12. Trần Quốc Phú: 1000,000 đ
13. Ẩn danh: 500,000 đ
14 .Hoàng thiên Phương: (Thảo Teresa chuyển sang): 1,000, 000đ.
Tổng cộng: 8,600,000d/2 người = 4,300,000d mỗi người.

(Nguyên văn lời chị Thảo: “Trong số người gửi họ nói một nửa số tiền họ gửi thì cho vào quỹ cứu trợ người khó khăn, cũng có người nói biếu tôi một nửa. Nhưng tôi xin biếu lại cả 2 gia đình.
Một số người ở nước ngoài thì tôi cho địa chỉ của 2 gia đình để họ trực tiếp gửi. Nhưng họ cũ̉ng gửi hóa đơn cho tôi xem, và tôi đã thay mặt 2 gia đình cám ơn họ!”).

Tổng kết:
1) Số tiền nhận giúp gia đình bác Kim là: 10,934,000d, và $250
2) Số tiền nhận giúp gia đình anh Lê Thanh Tùng là: 9,634,000d, và $750.

Chúng tôi sẽ chuyển số tiền này tới tài khoản của chị Thơm và chị An ngay khi chị An lập xong tài khoản ngân hàng vào đầu tuần tới.
Chị em tôi xin thay mặt 2 gia đình, chân thành cám ơn tấm lòng của mọi người dành cho bác Kim và anh Tùng!